Kirillitsas Eesti

Kommenteeri saadet Kirillitsas Eesti

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

vene hääled     ka  29.06 kell 13:57
Jutust selgub et ka KE pole Ida-Virus Vene valijate esindamise võimet.Või siis pole Ida-Viru venelastest KE liikmed rahul erakonna juhtidega Tallinnas.
Midagi on valesti aga mis?
Miks pole siisaktiivsed venelased oma erakonda teinud või miks ei otsita kontakte SDE-ga või IRL-iga,VE või REF
Kas peale Putini keegi ei sobi?
Miks arvab venelane Eestis et KOV pole neil mingit tegevust?

Leeritatud erakond     Leeriskäimine jälle moes  29.06 kell 13:39
oi oi Kuidas nii..
KE Pole mingeid eraldi leere..
Pole Ratase ja Toomi leeri,
Pole Savisaare ja Simsoni leeri
Leere pole
sõnas Jüri Rats veel eelmine nädal

Saate kommentaar     Tiina  15.06 kell 13:29
Kahjuks ei kuulanud saate algust, aga üks saatejuht, kes ise räägib eesti keelt, ei saa üldse aru kus riigis ta elab. Meie elame Eestis ja keeleoskus on just see, mis annab võimaluse karjääriks Eesti riigis. seega ei ole mõtet rääkida 3% riigiasutustes töötavatest vene rahvusest inimestest. Riigiasutuses peab olema eesti keel veatu, siin ei mängi rolli rahvus. Töötan klienditeenindajana, siin suhtlen palju eesti nimedega inimestega, kes ei räägi sõnagi eesti keelt. Ei ole vaja Kirillitsa saates õhutada vaenu, arutada eestikeelse hariduse üle, ka vene rahvusest inimeste jaoks. Kui sellist arusaamist ei ole, siis on täiesti mõttetu hädaldada venekeelsete inimeste väheste karjäärivõimaluste pärast.

     Tiiu  15.06 kell 13:23
Keeleoskus on kiiremini paranenud. See ei tähenda üldse, et keeleoskus on hea.

Ladõnskajale     ka  08.06 kell 13:56
Kui IRL tahab jääda ellu ..pole vaja mitte ainult REF ja KE vigu välja tuua ja taunida igasugust korruptsooni(seda ka ..aga)
Tähtis ja tähtsam on säilitada oma nägu..selgroog kindel poliitiline joon,pidada lubadust ja mitte pendeldada koalitsoonidesse kus pole võimalik oma joont pidada..

Täna koalitsoonis KE ..(kus Toom,Loone,Ivanova "kolm õde" laamendavad)SDE...(sotsialism nii riigis kui südames)no pole Endise Isamma poliitika küll aga sobib Respublikale e.peamine on olla võimul(isegi halbu otsuseid tehes)

Pakun et IRL peab jääma parlamendist välja 4a. selleks et kõik kes pole südamega poliitikud saaksid lasta jalga ..kes EU-sse kes mujale...

     Tiiu  08.06 kell 13:26
Sellel, kes lehvitab Venemaa lipuga, on ju tema arvates parem võimalus. Venelane, kes lehvitab Eesti lippu, peab seda oma kodumaaks.

     Mati  25.05 kell 13:56
Oi, missugune EV vihkaja, lausa vaenlane, on see pandimaja pidaja. Üritab rohkem paavst(venelane) olla kui paavst ise! Nagu see Kõlvart.

     Piret  25.05 kell 13:52
Keeleinspektsioon võiks tahtmise korral Narva ekspeditsiooni korraldada, seal on kultuuriürituste plakatid suures osas venekeelsed. Nüüd siis leiti suur rikkumine.

Dubleeritud film     Meelis   25.05 kell 13:50
Häiribki see kui film ei ole originaalkeeles.Kui venekeelne inimene saab tarbida omale harjumuspäraselt, siis peab seda saama ka eesti keelt rääkiv inimene.

Pagulased pagevad     kas kõik?  25.05 kell 13:49
Ei esialgu pooled..))
Eesti EU kvoodi järgi peaks kahe aasta jooksul elupaiga leidma 150 sõjapõgenikule. Nendest Eestisse on rändekava alusel jõudnud 142 pagulast Pagulastele mõeldud rahaliste toetuste hulgas kaasneb nn. pearaha 6000 kuni 10 000 eurot . Seda raha ei maksta pagulasele endale, vaid seda makstakse Eestile pagulase integreerimiseks kahe aasta vältel pärast ta elamisloa väljastamist kuni ajani, mil isik tööle läheb. Pagulasel on õigus saada toetusi samadel alustel Eestis alalise elanikuga:
• Riiklikku pensioni – (pärast viit aastat Eestis töötamist saadav rahvapension, mis on 2015. aastal 158,37 eurot kuus)
• Peretoetust – 1. ja 2. laps 45 eurot, kolmandast alates 100 eurot kuus.
• Toimetulekutoetust, milleks 2015. aastal on 90 eurot kuus.
• Tervishoiuteenuseid ja muud abi
• Tööturutoetust (2015. aastal 124,25 eurot) ja -teenuseid ehk töötukassa abi
• Kui pagulane täidab ravikindlustusseaduse kriteeriumid, siis ravikindlustuskaitset täies ulatuses kahe aasta jooksul. Juhul kui pagulane asub enne kahe aasta möödumist tööle, lõpeb ravikindlustuskaitse varem. Muudel juhtudel laieneb vältimatu abi.
• Kroonilise haiguse puhul ravimite eest täies ulatuses haigekassa toetust.
Tänase arvutuse kohaselt Eesti riigil kulub keskmiselt 1800 eurot ühe pagulase keeleõppele ja tõlketeenusele, lisaks 400 eurot kuus ühe pagulasleibkonnale kodu andmiseks.
Pagulane elab majutuskeskuses ainult sel ajal, kui ta rahvusvahelist kaitset taotleb. Sel ajal pakutakse talle majutust, rahalist toetust toimetulekupiiri ulatuses (90 eurot), ta varustatakse esmavajalike riiete ja muu sellisega, talle võimaldatakse tervisekontroll ja juurdepääs arstiabile ning eesti keele õpe ja hädavajalik tõlketeenus.
Sotsiaalministeeriumil on leping mille alusel Hoolekandeteenuste AS -ile tasub ministeerium pagulastele üüritud korterite sisustamise eest kuni 1500 eurot( inimese kohta).
Sotsiaalministeerium lubab Hoolekandeteenustel üürida pagulastele kortereid, mis on omakorda üüritud Riigi Kinnisvara AS-ilt.Sellele lisanduvad üüri- ja kommunaalkulud, ettenägematud remondikulud ning üldkulud, mis on arvestuslikult 150 eurot kuus.
Eestisse EU rändekava raames saabunud kvoodipagulaste peredest on ületanud väljaspool Eestit viibimise tähtaja e. Eestist läinud kaks peret, lisaks ei viibi Eestis veel 7 kvoodipagulaste peret (e. 35 inimest). Rahvusvahelise kaitse saajatel on õigus 180 päeva jooksul Euroopa Liidus reisida kuni 90 päeva.Aga täna võib juba väita et 9 peret on lahkunud..Fakt.
Teada on Rakverre elama paigutatud viieliikmeline Süüria perekond lahkus märtsis täiskoosseisus Saksamaale. Pere moodustasid kolm põlvkonda: mees ja naine koos lasteaiaealise lapsega ning mehe pensioniealised vanemad.Ametliku info järgi on teada et perekond läks Saksamaale sugulastele külla.
Lisaks ,Eestist on ametlikult lahkunud ka üks Iraagist pärit perekond, kes sõitis vabatahtlikult tagasi kodumaale.
Pagulastele makstud toetused (mida maksti samadel alustel mis ka Eesti alalisele elanikule)on isegi kõik kaotanud ja sõja eest põgenenud perele mõtetult väikesed... Seega on Eesti neile kas liiga vaene,ning toetused väikesed,või on meid lihtsalt ära kasutatud....


Eesti laulupidu 19. sajandist      järjekorras XII noorte laulupidu  25.05 kell 13:35
Eesmärk integratsioon :Nüüd laulupeol venelasi eestlastega integreerida ,esitades laulud vene keeles ok...Küsimus : siis miks ei käi vene teatris venelased ? Kuigi seal on etendused vene keeles ?
See keda huvitab Eesi kultuur ja kes tahab sellest kultuurist saada osa võib minna laulupeole ja kuulata kuidas laulud kõlavad ..keel pole oluline...
Aga kui keegi Kore-Kasahhi päritolu venekeelne eesti maalane, tahab poliitilist karjääri teha venekeelsete valijate hulgas soovitades eestlastel laulda laulupeol selleks vene keeles ,et kohalikke vene ja teiste rahvuste esindajaid saada lauluväljakule...vabandust..krt. pole vaja ärge tulge ...kui ei sobi


Podcast     argo  22.05 kell 0:16
Kus viimase saate -18.mai- podcast on?

Kuule totakas      Kuulaja  18.05 kell 15:58
täiega äratüüdanud õel vanamoor-russofoob ja rahvavaenlane!
Gümnasist küsis,miks on lubatud ja ei mõisteta hukka geiparaade.
Järelikult on karjuv ebaõiglus ja ülekohus keelata ja mõista hukka oma sugulaste mälestuseks SURNUAIALE lilli viia. Seda enam, et paljudest ei jäänud isegi maetavaid tükikesi järgi või jäi lihtsalt teadmine,et hukkus selles ja selles asustatud punktis!
Siin ja praegu pole sul koht oma perverte kaitsta, mine lehvita vikerkaart kenderi järgmise kohtuistungi ajal!

     Tiiu  18.05 kell 13:41
Palun seletage mulle, kui oskate, kuidas saab vene gümnasist võrrelda NL sõjaväevormi ja geiparaadi lippe? Kas isegi venekeelses gümnaasiumis õpetatakse ajalugu sellisel tasemel?

Venemaa keisririigi sõjalist autasu      "Püha Georgi rist"  04.05 kell 14:07
Venelased devalveerivad ise georgi lindi...
Tuletaks meelde:
Eesti mitmel tähtsal sõjaväelasel(kes teenisid Vene Tsaari vägedes)on georgi autasud :
näiteks:Johan Laidoneril
samuti on Püha Georgi ordeni,lindi jne. kandmise kord või statuut rangelt kehtestatud..

Täna aga sidudes seda auto peeglite või teksa taskute külge teevad venelased ise selle lindile karuteene.

samuti oli viga juba siis tehtud kui generalissimus Aleksandr Suvorov kõrval sai autasu kindralfeldmarssal vürst Grigori Potjomkin aga see selleks..Vene tänane valitsus käitub samuti nagu Potjomkini külavanem...

Rail Baltic     Tõnu  04.05 kell 13:42
Rail Balticu tasuvust ei saa arvutada ainult otsese tulu järgi. Sama metoodika järgi arvutades ei tasuks ehitada ühtegi maanteed. Kasu toovad tihedad kontaktid rikaste Euroopa riikidega. Venemaa huvi on seda takistada.

rammides vigastada     pole õigust  27.04 kell 13:55
Rikkuja peatamine rikkudes ohutuse nõudeid pole õigustatud.
reisija võis olla kihutamisele kaasa aitaja aga võis olla ka ohver..
Rammimise ajal politsei seda ei saanud teada....
igal juhul pole tegemist kangelasteoga...seda ei politsei ega ka mootorratturi poolt

     olku  27.04 kell 13:42
kihutajad olidki eile kohale tulnud. Ehk siis provokaatorid notsnoi pozorist viisid asja teravaks.


     Tiiu  27.04 kell 13:40
Kas tõepoolest tahtsid/ootasid venelased selle sigaduse kordumist. Mis inimesed te seal olete?

     Tiiu  27.04 kell 13:34
Kas see oli anekdoot, et venelased korraldasid oma lõhkusmise ja laamendamise korruptsiooni tõttu.
Kui ma kümne aasta eest leidsin, et ehk kasvame kokku siia jäänud venekeelsetega, siis hetkel arvan, et ehk näevad seda minu lapselapselapsed. Kuna ma olen nii vana, et mäletan ka Stalini järgseid aegu siin, olen viie aastaselt sõimatud fašistiks, siis illusioonid, mis tekkisid peale taasiseseisvumist, purunesid peale 2007. Kuni venelased ei saa aru, et nemad ei tohi eestlasi solvata samamoodi kui nad eestlastelt nõuavad, et venelane ei ole midagi ülemat kui teised rahvused, seni ei parane miski.

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-351